Αφρού

Αφρού

Πυροσβεστήρες KNOX: Οι πυροσβεστήρες Αφρού (AFFF) είναι κατάλληλοι για την κατάσβεση πυρκαγίων Α,Β(στερεά και υγρά καύσιμα) αλλά και για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εξαιτίας του ακροφύσιου που φέρουν.