Δασικές Πυρκαγιές

Posted by periklis 09/06/2015 0 Comment(s) Νέα Πυρασφάλειας,

Σε ένα μεσογειακό δάσος, όπως τα ελληνικά, η πυρκαγιά δεν αποτελούσε πάντα μία απειλή υποβάθμισης αλλά περισσότερο μια φυσιολογική διαδικασία αναγέννησης. Τι γίνεται όμως όταν κάθε χρόνο καταστρέφονται περίπου 500.000 στρέμματα σημαντικών 

εκτάσεων και το 96% των αίτιων αυτής της καταστροφής δείχνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα; Τότε έχουμε μία υποβάθμιση που απειλεί το πολύτιμο φυσικό μας κεφάλαιο και εν τέλει την ίδια την ποιότητα ζωής όλων μας.

Δυστυχώς, οι σύγχρονες συνθήκες χρήσης της υπαίθρου, ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας και επέκτασης των οδικών προσβάσεων αυξάνουν τη συχνότητα των πυρκαγιών σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ξεπερνιέται κατά πολύ ο φυσικός τους ρόλος και να αποδεικνύονται καταστροφικές. Η καταστροφικότητα των πυρκαγιών οφείλεται αφενός στην αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους και αφετέρου στην ελλιπή περιφρούρηση των καμένων εκτάσεων.

Πηγή: WWF Ελλάς