Ασφάλεια των τζακιών: συστάσεις και συμβουλές

Posted by Editor 05/02/2016 0 Comment(s) Νέα Πυρασφάλειας,

 

Είναι γνωστό πως κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών σε οικίες έχουν ως αιτία την ελαττωματική κατασκευή τζακιών. 

 Δείτε εδώ πως μπορεί να αποφευχθούν οι πυρκαγιές αυτές, που σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν ολοκληρωτική καταστροφή περιουσιών: 

Η τοποθέτηση ή η κατασκευή τζακιού που θα καίει ξύλα πρέπει να αναλαμβάνεται από υπεύθυνο προσοντούχο τεχνικό και η εστία να τοποθετείται σε χώρους όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης και διάδοσης πυρκαγιάς.
 
Το πάτωμα και η κατασκευή γύρω και κάτω από το τζάκι να είναι κατασκευασμένα με πυρίμαχα υλικά και να μην τοποθετείται πάνω σε ξύλινα ή εύφλεκτα πατώματα. 

Η βάση του τζακιού και γενικά η κατασκευή που θα το περικλείει πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.

Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το τζάκι να αερίζεται ικανοποιητικά. 

Θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα εύφλεκτα υλικά, μέσα στους τοίχους, τα ταβάνια και γενικά τους χώρους που θα περικλεισθούν από την κατασκευή.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις προκατασκευασμένες οικίες όπου το τζάκι και η καπνοδόχος πρέπει να διαχωρίζονται εξολοκλήρου από την υπόλοιπη οικοδομή με πυρίμαχα υλικά 2 ωρών.
 
Επίσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρά καύσιμα ή αλκοόλ για το άναμμα της φωτιάς, αλλά ως προσάναμμα μικρά κομμάτια ξύλου ή στερεό πετρέλαιο, ούτε να γεμίζετε το τζάκι με ξύλα πέραν του ορίου των δυνατοτήτων του.
 
Η ξυλεία πρέπει να τεμαχίζεται σε μικρά κομμάτια και να μην στοιβάζονται πολλά ξύλα μέσα στην εστία, γιατί αυτό πιθανόν να στρεβλώσει ή να καταστρέψει το τζάκι. 

Ο χώρος πρέπει να αερίζεται ικανοποιητικά και να μην αφήνονται παιδιά και ηλικιωμένα άτομα χωρίς επιτήρηση κοντά σε αναμμένο τζάκι.