Κανόνες ασφαλείας για τους χρήστες του υγραερίου

Posted by Editor 19/02/2016 0 Comment(s) Νέα Πυρασφάλειας,

Μιας και το υγραέριο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή μας ζωή, παραθέτουμε σήμερα μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών για την κάθε ασφαλή χρήση του, καθώς και οδηγίες που μπορούν να σώσουν ζωές αν ο καθένας μας τις τηρήσει αυστηρά και ολοκληρωτικά.

Πρώτα απ’ όλα ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να εντοπίσετε πιθανή διαρροή υγραερίου με γυμνή φλόγα, αλλά πάντα με τη χρήση σαπουνάδας ή των ειδικών σπρέι ανίχνευσης διαρροών!

Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε όταν αντιληφθείτε διαρροή υγραερίου:

 • ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανάψετε ή να σβήσετε ηλεκτρικές συσκευές και φώτα, ο σπινθηρισμός μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη υγραερίου που έχει διαρρεύσει!
 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κινητό σας.
 • Κλείστε τον πλησιέστερο διακόπτη παροχής υγραερίου και στη συνέχεια το διακόπτη της φιάλης ή της δεξαμενής.
 • Σβήστε όλες τις πιθανές εστίες ανάφλεξης.
 • Απομακρύνετε όλα τα πρόσωπα που μπορεί να κινδυνεύσουν και κρατήστε τα μακριά μέχρι την απομάκρυνση του κινδύνου.
 • Εάν η διαρροή είναι σε εσωτερικό χώρο, ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες για γρήγορο αερισμό του χώρου.
 • Εφόσον η διαρροή προέρχεται από τη δεξαμενή, ανοίξτε τον καταιονισμό της δεξαμενής ώστε να ψεκάζεται με νερό για να βοηθήσει στο διασκορπισμό.

Εάν και επαναλαμβανόμαστε, σας συμβουλεύουμε κάτωθι τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς:

 • ΜΗΝ πανικοβάλλεστε!
 • Καλέστε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, γνωστοποιώντας της την ύπαρξη υγραερίου.
 • Κλείστε τους διακόπτες παροχής υγραερίου ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ. Πλησιάστε πάντα τη φωτιά με τον άνεμο στην πλάτη.
 • Ανοίξτε τον καταιονισμό της δεξαμενής ώστε να ψεκάζεται με νερό και καταβρέχετέ τη με ό, τι άλλο μέσο διαθέτετε. Αυτό θα βοηθήσει στην ψύξη της.

Προς αποφυγή του χειρότερου, διαβάστε εδώ πως θα πρέπει να κάνετε σωστή χρήση των συσκευών/δικτύων υγραερίου:

Για κάθε παρέμβαση, μετατροπή, επέκταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων υγραερίου, αλλά και για την εγκατάσταση και συντήρηση των συσκευών, θα πρέπει να απευθύνεστε σε αδειούχους τεχνικούς. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να κάνετε κάτι τέτοιο μόνοι σας!

Τέλος, παραθέτουμε στην συνέχεια μια σειρά «αναγκαίων προϋποθέσεων» που θα πρέπει να τηρήσετε, για την προστασία και την ασφάλειά σας:

 • Κλείστε τη βαλβίδα του μετρητή ή τη βαλβίδα εισόδου του σωλήνα τροφοδοσίας του υγραερίου στους χώρους διαμονής ή στο χώρο της φιάλης, όταν οι συσκευές δεν λειτουργούν.
 • Κλείστε πάντοτε τη βαλβίδα, σε περίπτωση απουσίας σας από το σπίτι, ακόμα και αν πρόκειται να λείψετε για μικρό χρονικό διάστημα. 
 • Για να ανάψετε συσκευές υγραερίου, σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία: 1) Ανάψτε ένα σπίρτο, 2) Πλησιάστε το σπίρτο στη συσκευή, 3) Ανοίξτε το διακόπτη υγραερίου της συσκευής. Αν ακολουθήσετε τη διαδικασία αντίστροφα, είναι δυνατόν, αφού ανοίξετε το διακόπτη παροχής υγραερίου, κάτι να αποσπάσει την προσοχή σας (π.χ. το κουδούνισμα του τηλεφώνου ή το κουδούνι της πόρτας) και όταν τον ανάψετε αργότερα με το σπίρτο να υπάρξουν σοβαρά επακόλουθα.
 • ΜΗΝ απομακρύνεστε από την κουζίνα αφήνοντας φαγητά να ψήνονται πάνω στην εστία. 
 • Αποφύγετε να γεμίζετε υπερβολικά τις κατσαρόλες. Η υπερχείλιση των υγρών που βράζουν μπορεί να προκαλέσει το σβήσιμο της φλόγας  και να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.
 • Σήμερα υπάρχουν  στο εμπόριο κουζίνες μαγειρέματος που διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας, που σε περίπτωση τυχαίου σβησίματος της φλόγας εμποδίζουν την παροχή του υγραερίου. Αν και το κόστος τους είναι ελαφρώς υψηλότερο από τις άλλες, θα σας συμβουλεύαμε να τις αγοράσετε γιατί συνεισφέρουν σημαντικά στην ασφάλειά σας.

Πηγή: www.petrogaz.gr