Άμεση επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους

icon_widget_image Δευτέρα - Παρασκευή: 9π.μ. - 5μ.μ.; Σάββατο: 10π.μ. - 2μ.μ. icon_widget_image Λεωφ. Αθηνών - Πειραιώς 33, 18540, Πειραιάς icon_widget_image +30 2104177179 icon_widget_image info@knox.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ

To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο. Κατά τη χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές), είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο. Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα.

Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.
Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων ολικής κατάκλυσης με CO2

To IG 541 xρησιμοποιείται στην κατάσβεση πυρκαγιών σε ευαίσθητους χώρους, όπως: σε χώρους τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ευπαθών συσκευών, μηχανημάτων κ.τ.λ.

Το ΙG 541 είναι μείγμα Αζώτου (52%), Αργού (40%) και Διοξειδίου του Άνθρακα (8%), είναι άοσμο, άχρωμο, μη διαβρωτικό και επειδή αποτελείται από αέριο που βρίσκονται ελεύθερα στην ατμόσφαιρα, δεν επηρεάζει το όζον και έχει μηδενική επίδραση στην αύξηση της θερμότητας της ατμόσφαιρας.

Το ΙG 541 σβήνει τη φωτιά μειώνοντας το επίπεδο του οξυγόνου στο χώρο κάτω του 13% (σημείο όπου τα περισσότερα υλικά σταματούν να καίγονται).
Ταυτόχρονα το ποσοστό του Διοξειδίου του Άνθρακα που περιέχεται στο μείγμα, προστατεύει όποιον παγιδευτεί στο χώρο της φωτιάς από το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου

Το HFC-227ea είναι ένα κατασβεστικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση του Halon 1301 σε διάφορες εφαρμογές, με άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Είναι άοσμο, άχρωμο, ηλεκτρικά μη αγώγιμο και κατάλληλο για κατάσβεση Πυρκαγιών τύπου A (Στερεά Καύσιμα) και τύπου Β (Υγρά Καύσιμα).

Είναι ένα αποτελεσματικό κατασβεστικό υλικό το οποίο παρέχει κορυφαία πυροπροστασία για ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως χώρους δωματίων, σταθμούς και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, δωμάτια ελέγχου βιομηχανικής επεξεργασίας, κλπ.

Η ελάχιστη συγκέντρωση του για φωτιές τύπου Α είναι 5,8% του όγκου ενώ η συγκέντρωση που εφαρμόζεται είναι 7,5% (πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις συγκρινόμενα με άλλα υποκατάστατα του Halon 1301).

Οι Γεννήτριες Αερολύματος είναι καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα για κατάσβεση ολικής κατάκλισης σε κλειστούς χώρους. Το υλικό κατάσβεσης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεί υποκατάστατο του αερίου Halon καθώς και άλλων υλικών κατάσβεσης.

Ένα Σύστημα με Γεννήτριες Αερολύματος προορίζεται για κατάσβεση πυρκαγιών τύπου Α (Στερεών Επιφανειών), Β (Υγρών) και Γ (Αερίων) και εμποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη (προκαλεί αδρανοποίηση) για πυρκαγιές τύπου Ε δεδομένου ότι οι τελευταίες είναι εντός ορισμένου χώρου.

Η σειρά γεννητριών αερολύματος που προσφέρει η εταιρεία μας (αλλά και συντηρεί και αναγομώνει) στοχεύει κατά κύριο λόγο στην προστασία χώρων καθορισμένων και κλειστών ώστε να καθίσταται δυνατή η παραμονή της απαιτούμενης ποσότητας αερολύματος για ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα με σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσματικής κατάσβεσης.

Το FK-5-1-12 είναι ένα Άοσμο, Άχρωμο, Ηλεκτρικά μή Αγώγιμο Υγρό το οποίο εξατμίζεται ταχύτατα. Σχεδιάστηκε σαν υποκατάστατο του Halon. Έχει ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον και αμελητέα επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ έχει χαμηλότερη συγκέντρωση και μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας από το Halon. Η επίδραση του στο Όζον είναι μηδενική και η διάρκεια ζωής του στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά χαμηλή, μόνο 5 ημέρες. Αυτό το καθιστά Φιλικό προς το Περιβάλλον Κατασβεστικό Υλικό.

Πιστοποιημένο στο Σύνολο του κατά VDS

Το υλικό αυτό είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει εξοπλισμούς ευαίσθητων και σημαντικών χώρων, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών καθώς και μουσεία, αρχεία, κτλ., τα οποία θα πάθαιναν ανεπανόρθωτη ζημιά εάν χρησιμοποιούν ταν παραδοσιακά συστήματα κατάσβεσης Sprinkler.

Έχει την εμφάνιση του νερού (είναι υγρό σε ατμοσφαιρική πίεση), χύνεται και ρέει με παρόμοιο τρόπο, αλλά δεν βρέχει τα αντικείμενα επομένως δεν προκαλεί ζημιά στον εξοπλισμό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην κατάσβεση πυρκαγιών στις οποίες η χρήση νερού θα προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά από την ίδια τη φωτιά ή σε περιπτώσεις που η χρήση νερού δεν είναι εφικτή όπως τράπεζες, μουσεία και νοσοκομεία.

Συστήματα Πυρόσβεσης Clean Agent Ολικής Κατάκλυσης

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ δείχνουν ότι σχεδόν το 90% των πυρκαγιών σε σκάφη ξεκινούν στο χώρο του μηχανοστασίου. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι μόνο μία στις δέκα πυρκαγιές σκαφών σβήνεται επιτυχώς με τους τυπικούς φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης. Αυτό οφείλεται στις ενυπάρχοντες δυσκολίες κατά τη χειροκίνητη κατάσβεση της φωτιάς. Επιπλέον, οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης αφήνουν υπολείμματα σκόνης ικανά να προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα και σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Τα συστήματα κατάσβεσης HFC-227ea & FE-241 αποτελεί Ασφαλής και Αποτελεσματική Λύση για την Προστασία του Μηχανοστασίου Σκαφών. Το Σύστημα ενεργοποιείται Θερμικά (χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση) στους 79ºC εκτονώνοντας το αέριο Clean Agent πολύ γρηγορότερα εν συγκρίσει με τον Χρόνο Αντίδρασης του Πληρώματος του Σκάφους, έχοντας ως αποτέλεσμα γρηγορότερη κατάσβεση και μικρότερες ζημίες (το υλικό δεν αφήνει κατάλοιπα όπως η σκόνη).